Deel van het langgerekte stationsgebouw van Roermond op 3 mei 2014. Met links de twee eindgebouwen uit 1864 en rechts de rechtervleugel uit 1881.
Station Roermond
Rm
Opening: 21 november 1865
Spoorlijn(en): Maastricht – Venlo km 46,3
  Budel – Roermond – Vlodrop (grens) km 88,5
Links: Sporenplan  
  NS Stationsinfo  

Vooruitlopend op de aanleg van de staatslijn van Breda via Venlo naar Maastricht laten de Staatsspoorwegen al verschillende stationsgebouwen neerzetten. Zo is het stationsgebouw van Roermond in 1862, enkele jaren voor de opening van het baanvak Maastricht – Venlo, gereed. De stad krijgt een eenvoudig standaardstation van het type vierde klasse. De stationsgebouwen die voornamelijk in de grotere dorpen langs verschillende staatslijnen zijn neergezet, zijn rechthoekig en voorzien van een enigzins verhoogd middendeel met puntgevel aan zowel straat- als perronzijde. Het is opvallend dat een stad als Roermond ook een dergelijk klein statiosgebouwtje krijgt, terwijl er grotere ontwerpen beschikbaar zijn. Het stationsgebouw van Roermond is dan ook nog voor de opening van de spoorlijn aanzienlijk vergroot. In 1864 komen aan beide zijden twee lage eindgebouwen met puntgevel die haaks op het spoor staan. Tussen het oorspronkelijke gebouw en de eindgebouwen komen korte tussenstukken. De uitbreiding is in dezelfde stijl als de rest van het gebouw uitgevoerd. In november 1865 stoppen de eerste treinen in Roermond.

Deel van het stationsgebouw van Roermond op 3 mei 2014. In het midden is het oorspronkelijke vierde klasse stationsgebouw te herkennen. Links staat het linker eindgebouw uit 1864.Door de komst van de IJzeren Rijn en het medegebruik van de Chemins de fer Grand Central Belge is het station in 1881 opnieuw ingrijpend gewijzigd. Voor de oorspronkelijke voorgevel komt tussen de twee naar voren staande eindgebouwen uit 1864 een bouwwerk met plat dak. De eindgebouwen zelf zijn verder naar voren vergroot. Aan beide zijden van het stationsgebouw komen twee grote vleugels. Bij de verbouwing is ook de interieur van het gebouw aanzienlijk gewijzigd.