Tegelijkertijd met de spoorlijn Groningen – Delfzijl nemen de Staatsspoorwegen in juni 1884 het station van Sauwerd in gebruik. Het dorp krijgt hetzelfde standaard stationsgebouw als bijna tien andere dorpen in Groningen en Friesland. Het eenvoudige gebouw kent een laag middendeel parallel aan het spoor en twee verschillende eindgebouwen haaks op het spoor.

Van dit type stationsgebouw blijft alleen het gebouw van Loppersum bewaard. De overige gebouwen verdwijnen vrijwel allemaal tijdens de grote sanering van het spoorwegnet en overbodige gebouwen in de jaren ’70. Het stationsgebouw van Sauwerd maakt in 1975 plaats voor een standaard wachtruimte. De naastgelegen wachterswoning uit 1884 blijft wel bewaard.

Op de foto boven dit artikel de standaard wachtruimte van Sauwerd op 18 april 2015.

Station Sauwerd Swd
Opening: 15 juni 1884
Spoorlijn(en): Groningen – Delfzijl km 10,9
Sauwerd – Roodeschool km 0,0
Links: Sporenplan
NS Stationsinfo