Tijdens de aanleg van verschillende spoorlijnen door de Staat in de jaren ’60 van de negentiende eeuw, wordt bij de bouw van stationsgebouwen in eerste instantie gebruik gemaakt van vijf standaardontwerpen, onderverdeeld in klassen. In de laatste jaren van de staatsaanleg zijn nog enkele standaardontwerpen aan deze reeks toegevoegd. Het eerste stationsgebouw dat afwijkt van de vijf types Waterstaatstations is het stationsgebouw van Vught. Het gebouw aan Staatslijn H is in 1868 in gebruik genomen. Het ontwerp wordt gezien als een nieuwe uitvoering van het Waterstaatstation van het type vijfde klasse. In tegenstelling tot het eerdere ontwerp, kent het stationsgebouw een relatief breed hoog middendeel en twee lage zijvleugels. Het ontwerp keert in een aangepaste vorm terug in Hedel, Barendrecht, IJsselmonde, Zwijndrecht en Zaltbommel. Terwijl al deze stationsgebouwen inmiddels zijn gesloopt, blijft het stationsgebouw van Vught grotendeels in oorspronkelijke staat bewaard. Het gebouw is al sinds 1976 een Rijksmonument en in 2006 compleet gerenoveerd.

Vanaf 2022 gaat het hele stationsgebied op de schop en krijgt Vught een verdiept station. Het historische stationsgebouw wordt verplaatst om ruimte te maken voor de verdiepte sporen.

Station Vught Vg
Opening: 1 januari 1868
Sluiting: 15 mei 1938
Heropening: 16 juni 1940
Spoorlijn(en): Utrecht – Boxtel km 51,8
Links: Sporenplan
NS Stationsinfo

Op de foto boven dit artikel het stationsgebouw van Vught op de originele plaats langs de spoorlijn op 8 mei 2022.