De Nederlandsch-Westfaalsche Spoorweg-Maatschappij neemt in juli 1878 het traject Zutphen – Winterswijk van de lijn naar Gelsenkirchen in gebruik. Winterswijk krijgt als grensstation in tegenstelling tot de overige plaatsen langs de lijn geen standaard stationsgebouw. Het gebouw kent een hoog middendeel en aan beide zijden een lange lage vleugel. Beide vleugels hebben een eindgebouwtje met puntdak dat haaks op de vleugels staat. Het perron dat aan het gebouw grenst, krijgt een overkapping.

Met het oog op de komst van bureaus van Rijksbelastingen en kantoren van de HSM is het stationsgebouw van Winterswijk in 1916 aanzienlijk vergroot. De linkervleugel en het eindgebouwtje maken plaats voor een hoog gebouw dat naadloos aansluit op het hoge middendeel van het oorspronkelijke stationsgebouw.

Ondanks het verdwijnen van het grootste deel van de treinverbindingen, blijft het stationsgebouw in zijn geheel bewaard.

Op de foto boven dit artikel het stationsgebouw van Winterswijk op 21 mei 2020.

Station Winterswijk Ww
Opening: 24 juni 1878
Spoorlijn(en): Zutphen – Winterswijk – Borken km 43,6
Winterswijk – Bocholt km 0,0
Winterswijk – Zevenaar km 0,0
Winterswijk – Neede km 0,0
Links: Sporenplan
NS Stationsinfo