In november 1882 wordt het baanvak Geldermalsen – Elst van de Betuwelijn in gebruik genomen. Halverwege Zetten en Andelst komt een eenvoudige halte zonder verdere voorzieningen. In 1898 neemt de HSM het nieuwe stationsgebouw van Zetten-Andelst in gebruik. Het ontwerp is gelijk aan het gelijktijdig gebouwde stationsgebouw van Obdam. Het gebouw is rechthoekig met een hoog middendeel en twee zijvleugels van anderhalve verdieping. Zowel de gevel aan de straatzijde als de gevel aan de perronzijde zijn gelijk. In tegenstelling tot Obdam krijgt Zetten-Andelst aan de rechterzijde een grote goederenloods.

De goederenloods is eind jaren ’90 gesloopt. Enkele tientallen meters van het station is baanwachterswoning 11 bewaard gebleven.

Op de foto boven dit artikel de perronzijde van het stationsgebouw van Zetten-Andelst op 27 november 2016. Aan de zijgevel is duidelijk te zien waar de goederenloods aan het gebouw vastzat.

Station Zetten-Andelst Za
Opening: 1 november 1882
Spoorlijn(en): Elst – Geldermalsen – Dordrecht km 11,1
Links: Sporenplan
NS Stationsinfo
De bewaarde wachterswoning nr 11. Andelst, 27 november 2016.