De Koninklijke Nederlandse Locaalspoorweg-Maatschappij legt in 1887 de spoorlijn Apeldoorn – Dieren aan. In 1950 komt een eind aan het reizigersvervoer op de verbinding. Vanaf 1975 rijdt de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij toeristische ritten op de spoorlijn. In 2004 wordt de VSM officieel eigenaar van het traject.

Op 8 oktober 2016 rijdt Arriva-treinstel 257 langs het Apeldoorns Kanaal naar Beekbergen. Die dag rijdt vanwege hat 85-jarig bestaan van de NVBS modern dieselmaterieel tussen Apeldoorn en Dieren.De verbinding wordt op 2 juli 1887 geopend. In Apeldoorn sluit de lijn aan op de Oosterspoorweg en in Dieren is een aansluiting gemaakt op Staatslijn A. Het traject is samen met de KNLS-lijn van Apeldoorn naar Hattemerbroek op verzoek van het ministerie van Oorlog als hoofdspoorweg gebouwd. Reden is hiervoor is dat er zo nog een spoorwegverbinding aan de veilige kant van de IJssel mogelijk is, wanneer het land vanuit het oosten aangevallen zou worden. De HSM exploiteert alle verbindingen van de KNLS. De spoorlijn tussen Apeldoorn en Dieren is zowel voor het regionale personenvervoer als het vervoer van goederen voor de papierindustrie van belang. In 1920 wordt de HSM na een aantal pogingen in de decennia daarvoor eigenaar van alle spoorlijnen van de KNLS.

Locon loc 9702 is op 1 augustus 2013, één dag na de officiele indienststelling in Apeldoorn onderweg van het hoofdstation naar het terrein van de VAM.Op 1 augustus 1950 staakt NS het reizigersvervoer op de verbinding. In 1964 komt een einde aan het goederenvervoer op het traject Loenen – Eerbeek. Vijf jaar later eindigt ook het spoorvervoer tussen Beekbergen en Loenen. In 1972 wordt het traject Apeldoorn VAM – Beekbergen opgeheven.

In 1975 neemt de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij de exploitatie op het traject over voor het rijden van toeristische ritten. Het goederenvervoer tussen Dieren en Eerbeek wordt in 1984 gestaakt. Tussen Apeldoorn en Apeldoorn VAM rijden nog altijd enkele goederentreinen.

Spoorlijn Apeldoorn – Dieren als museumspoorlijn

25 Jaar na het opheffen van het reizigersvervoer tussen Apeldoorn en Dieren wordt Veluwsche Stoomtrein Maatschappij opgericht. De VSM exploiteert sindsdien toeristische ritten op het voormalige traject van de KNLS. In Apeldoorn is ruim drie kilometer van het baanvak bovendien nog in gebruik voor de afvoer van huisvuil. Door het behoud van enkele stationsgebouwen en spoorwegmeubilair en de landelijke omgeving heeft het traject nog altijd een historisch karakter.  

Klik hier voor een impressie van de museumspoorlijn tussen Apeldoorn en Dieren.

Loc 52 8139 zit tijdens Terug naar Toen op 3 september 2016 even voor Beekbergen achterop de Blokkendoosstam van de VSM.

DIENSTREGELING

De reizigersdienst op het traject bestaat doorgaans uit een vijftal treinen tussen Dieren en Zwolle. In de loop der tijd is de frequentie op het baanvak verhoogt en rijdt de HSM voornamelijk een pendeldienst Apeldoorn – Dieren. De spoorwegmaatschappij laat enkele treinen beginnen en eindigen in Zwolle. Een aantal treinen rijdt tot 1938 een doorgaande dienst Zwolle – Apeldoorn – Dieren – Arnhem. Met het ingaan van de zomerdienst dat jaar komt een einde aan de doorgaande treinen van en naar Zwolle. De treindienst Apeldoorn – Dieren – Arnhem is dat jaar geïntensiveerd tot een starre twee-uursdienst. In 1950 heft NS de reizigersdienst op het baanvak op.

MATERIEELINZET

De treindienst op het traject wordt voornamelijk met stoomtractie gereden. In 1926 verschijnen de eerste Motorrijtuigen op het traject. De rijtuigen rijden tot 1936 voornamelijk enkele doorgaande treinen van en naar Zwolle. Tot de sluiting van de lijn voert NS de treindienst opnieuw geheel met stoomtractie uit.